Stookolietanks

Wat?

Stookolie, huisbrandolie, is een stabiel mengsel van koolwaterstoffen, dat onontplofbaar en onontvlambaar is op omgevingstemperatuur. Toch zorgen lekken en overvullingen van stookolietanks voor veel gevallen van bodem- en/of grondwatervervuiling.

Voor wie

Voor iedereen die algemene informatie over de na te volgen regels voor de opslag van mazout in Vlaanderen wil verkrijgen, kan hier terecht.

Wie meer wenst te weten over de benodigde milieuvergunningen, kan terecht bij de dienst Milieu.