steun in natura

Wat?

Een steun onder de vorm van een voedselpakket  toegekend op basis van een sociaal onderzoek

Voor wie?

Een inwoner van de gemeente die in financiële moeilijkheden verkeert

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart, alle documenten die nuttig zijn om de financiële problemen te staven