stamboomopzoekingen

Wat?


De registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters kunnen geraadpleegd worden voor stamboomonderzoek, erfenissen en andere genealogische doeleinden.

Voor wie?


Opzoekers die uitdrukkelijk hiertoe toestemming hebben gekregen van de rechtbank van eerste aanleg en rechtstreekse afstammelingen, kunnen stamboomonderzoek doen in de registers die minder dan 100 jaar oud zijn.

Andere opzoekers kunnen enkel de registers ouder dan 100 jaar raadplegen.

Wat kost het?


De opzoekingen gebeuren door de burger-opzoeker zelf en zijn gratis. Een kopie uit de registers kan tegen betaling afgeleverd worden (0,25 euro voor een A4-formaat).

Wat moet ik meebrengen?


Eventueel de toestemming van de rechtbank.

Meer info?

Hier vind je de gegevens van de huwelijksakten en burgerlijke stand van Vlaams-Brabant terug in een databank met handige zoekmachine.