sociaal elektriciteitstarief

Wat?

Vrijstelling van de vast-recht vergoeding voor een dagteller (de elektriciteitsprijzen liggen lager dan de normale tarieven).

Voor wie?

Personen die genieten van een uitbetaling van tegemoetkoming voor gehandicapten ( 66 %-cat II, III, IV). Dit is ook een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, leefloon, inkomensgarantie voor ouderen.

Wat moet ik meebrengen?

Attest FOD Sociale Zekerheid (jaarlijks automatisch toegestuurd in de loop van de maand maart) of of attest van Rijksdienst voor Pensioenen (eveneens automatisch toegestuurd) of attest van het OCMW (leefloon).