schade aan land- en tuinbouwgewassen: melding

Wat?

Landbouwers die door uitzonderlijken en plaatselijke weersomstandigheden schade oplopen, kunnen hier aangifte van doen.

Voor wie?

Voor iedere landbouwer met opgelopen schade.

Wat moet ik meebrengen?

De kadastrale gegevens en een liggingsplan van de getroffen percelen.