sanerings -en verbeteringspremies

Wat?

Een aanpassings- of verbeteringspremie wordt toegekend aan de aanvrager die een woning aanpast aan de lichamelijke gesteldheid van een gezinslid dat volgens een medisch attest voor de activiteiten van het dagelijks leven moet beschikken over een specifieke uitrusting die in de woning geïntegreerd is.

Voor wie?

Voor de de aanvrager, de partner of een inwonend gezinslid dat meer dan 60 jaar oud is of een handicap heeft.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart en het attest van erkenning.