rijbewijs: voorlopig rijbewijs categorie B

Wat?

Het voorlopig rijbewijs is alleen geldig op Belgisch grondgebied en dit voor de scholing met voertuigen, van de categorie B.

Voor wie?

Voor iedereen die minder dan 3 jaar geleden geslaagd is in het theoretisch examen. Iedereen vanaf 17 jaar kan een model 36 maanden aanvragen. Iedereen vanaf 18 jaar kan een model 18 maanden aanvragen.

Wat moet ik meebrengen?

Aanvraagformulier voor een voorlopig rijbewijs, bekwaamheidsattest (voor model 18 maanden).
Aanvraagformulier voor een voorlopig rijbewijs, bekwaamheidsattest (voor model 36 maanden).

NIEUW VANAF 01.02.2019 !!!

Model 12: enkel voor categorie B (auto) – SLECHTS 1 keer aanvragen !!!

 • U kan het aanvragen binnen de 3 jaar na het verstrijken van de geldigheidsdatum van uw voorlopig rijbewijs M18 of M36.
 • U krijgt het vanaf 18 jaar en het is 12 maanden geldig.
 • U mag niet rijden zonder begeleider.
 • U bent verplicht om 6u praktisch onderricht bij een erkende rijschool te volgen nadat het vorige voorlopig rijbewijs vervallen is.
 • U kan onmiddellijk samen met uw begeleider en met een eigen wagen een praktisch examen afleggen.
 • Met uitzondering van de begeleider(s) mag u geen passagiers vervoeren. 
 • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.

De begeleider:

 1. Heeft minstens 8 jaar een geldige categorie B op Belgisch of Europees rijbewijs;
 2. Werd de laatste 3 jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersovertredingen;
 3. Heeft niemand anders onder begeleiding
 4. Uitzonderingen hierop zijn:
 • zijn/haar echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt
 • zijn/haar kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen
 • de kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen van zijn/haar echtgenoot of van de persoon waarmee hij/zij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt.

Examenvoorwaarden
Als houder van een VRb M12 kan je het praktijkexamen afleggen via de erkende rijschool of met een eigen voertuig. Er geldt geen nieuwe minimumstage.
Als je geen nieuw VRb M12 wil aanvragen, kan je ook nog steeds het praktijkexamen afleggen via de erkende rijschool, op voorlegging van een stageattest te bekomen bij de gemeente.
Om het praktijkexamen te mogen afleggen, moet je sinds minder dan 3 jaar geslaagd zijn voor het theorie-examen.
Na elke 2 mislukkingen moet je opnieuw 6 uur praktijkonderricht bij een erkende rijschool volgen. Alle eventuele voorgaande mislukkingen blijven meetellen.

Wat als de geldigheid van mijn voorlopig rijbewijs M12 is verstreken?
Dan kan je alleen nog het praktijkexamen afleggen via een erkende rijschool op voorlegging van een stageattest te bekomen bij de gemeente.
Je kan pas een nieuw voorlopig rijbewijs M18 of M36 verkrijgen als de geldigheid van je laatste voorlopig rijbewijs M18 of M36 meer dan 3 jaar verstreken is.

Nieuw voorlopig rijbewijs M18 of M36
Je kan een nieuw voorlopig rijbewijs M18 of M36 bekomen van zodra de wachttijd van 3 jaar na het verstrijken van de geldigheid van je laatste voorlopig rijbewijs voorbij is. Indien deze wachttijd verloopt binnen de geldigheid van je voorlopig rijbewijs M12, kan je dit laatste inleveren in ruil voor een nieuw voorlopig rijbewijs M18 of M36. Vanaf de afgifte van het nieuwe voorlopig rijbewijs M18 of M36, moet je opnieuw 3 maanden stage tellen alvorens het praktijkexamen te mogen afleggen.

Links?

https://www.rijbewijzer.be/stappen/

Meer informatie over rijbewijzen vind je hier.

http://www.gratisrijbewijsonline.be