referentieadres-ocmw

Wat?

Inschrijving op het adres van het OCMW van verblijfplaats.

Voor wie?

Voor personen die dakloos zijn en niet ingeschreven zijn in een bevolkingsregister, een hulpvraag aan het OCMW stellen en over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken om op eigen kracht voor een woonst te zorgen.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart en alle documenten die nuttig zijn om financiele problemen te staven.