Planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos

Wat?

In overleg met gemeenten, provincies en belangengroepen is Ruimtelijke Planning reeds geruime tijd bezig met de opmaak van de ruimtelijke visies voor landbouw, natuur en bos. Deze ruimtelijke visie legt de krachtlijnen vast voor de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen die de bestemmingen op perceelsniveau vastleggen. Om dit doel te bereiken wordt er 750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied, 53.000 ha bosgebieden en 34.000 ha andere groen gebieden vastgelegd in bestemmingsplannen. Met andere woorden: hiermee geeft de overheid aan hoe zij de open ruimte in deze regio de komende jaren ruimtelijk wil zien ontwikkelen.

Hiervoor werd Vlaanderen hiervoor opgedeeld in 13 regio's, waarvan het Hageland (waar Linter deel van uitmaakt) er één is.

Kan je het bestand niet openen? Hier vind je een gratis programma om .pdf bestanden te openen.