overlijden: buitenland

Wat?

Een inwoner van Linter komt om in het buitenland.

Wat zijn de stappen?

De overlijdensakte van een Belg mag in een vreemd land worden opgemaakt, hetzij door de plaatselijke overheden, in de vorm die in dat land gebruikelijk is, hetzij door de Belgische diplomatieke of consulaire agenten. Indien in het buitenland de overlijdensakte opgemaakt wordt door de plaatselijke overheid, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand in België nazien of het document:

  • een voor eensluidend afschrift is uit de overlijdensakte
  • degelijk gelegaliseerd is
  • vertaald is door een beëdigd vertaler naar de taal die volgens de taalwetgeving voorgeschreven is voor de desbetreffende gemeente of stad.

De ambtenaar van de burgerlijke stand moet tevens nazien of de overledene als laatste Belgische woonplaats Linter had. Als alle formaliteiten vervuld zijn, gaat de ambtenaar van de burgerlijke stand over tot de inschrijving van de overlijdensakte in de registers van de burgerlijke stand.