Overlijden: aangifte

Wat?

Elk overlijden wordt onmiddellijk aangegeven aan de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden. Indien een persoon in Linter is overleden, wordt de aangifte dus gedaan bij de dienst burgerlijke stand van Linter.

De begrafenisondernemer zorgt meestal voor de aangifte en praktische regeling bij het gemeentebestuur, maar een nabestaande kan ook zelf langskomen om een aangifte van overlijden te doen.

Wat moet ik meebrengen?

  • een vaststelling van overlijden ingevuld door de geneesheer
  • de identiteitskaart van de overledene;
  • het trouwboekje (indien van toepassing);
  • reispas (indien van toepassing)
  • het rijbewijs;
  • een attest betreffende de laatste wilsbeschikking als de overledene geen inwoner van de gemeente was;
  • de toelating tot begraven als de overledene in een andere gemeente begraven wordt. Dit wordt uitgereikt door de gemeente waar de overledene zal worden begraven.

Bij crematie moeten ook nog volgende documenten worden voorgelegd:

  • medisch attest getekend door de beëdigd geneesheer (aangesteld door gemeentebestuur) 
  • een aanvraag tot crematie (indien er geen laatste wil is opgemaakt)

Wat krijg ik?

Na het opmaken van de overlijdensakte levert de burgerlijke stand uittreksels uit de overlijdensakte af voor onder andere de mutualiteit, de vakbond, de werkgever, ...