overlevingspensioen bij overlijden van één der echtgenoten

Wat?

Na het overlijden van de echtgeno(o)t(e) kan een aanvraag ingediend worden om een overlevingspensioen te krijgen.

Voor wie?

Voor personen van tenminste 45 jaar oud, behalve als deze een kind ten laste heeft of ten minste 66 % blijvend arbeidsongeschikt is. Deze persoon moet minstens een jaar gehuwd zijn, behoudens enkele uitzonderingen.

Meer informatie?

Hier lees je alles (voorwaarden, ingangsdatum,...) over het overlevingspensioen.