Nieuw mailadres voor werkgroep heemkunde

Ken je de werkgroep heemkunde al? De werkgroep heemkunde heeft als doelstelling het verzamelen en verspreiden van allerlei kennis over de gemeente. En dit door middel van publicaties, tentoonstellingen, voordrachten...

Heb je vragen? Wil je misschien lid worden? 

Je kan hen nu per mail bereiken via: Heemkunde.Linter@gmail.com.