niet-mededeelbaar adres: geheim adres

Wat?

In principe wordt geen enkel adres aan derden meegedeeld. Alleen als de wet het oplegt, wordt informatie aan sommige belanghebbenden meegedeeld. De vraag om het adres ‘geheim’ te houden, maakt het in de computer van het rijksregister alleen maar duidelijker voor de gebruikers dat er extra omzichtig moet omgegaan worden met het verstrekken van gegevens.

Voor wie?

Voor iedere inwoner van de gemeente.