naamsverandering

Wat?

Om uiteenlopende redenen wenst men soms zijn naam of voornaam (voornamen) te veranderen. Een naams- of voornaamswijziging is mogelijk als je een gegronde reden hebt. Om een familienaam te veranderen is er een Koninklijk Besluit nodig. Om een voornaam of voornamen te veranderen is er een akte nodig (zie voornaamswijziging).

Wat zijn de stappen?


Richt je aanvraag tot de FOD Justitie, dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel (tel. 02 542 67 01, .Fax: 02 542 70 23)

Wat moet ik mee opsturen?

  • een letterlijk afschrift van de geboorteakte;
  • een recent bewijs van verblijfplaats;
  • een bewijs van Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst;