Mijn dossier

Via de website 'Mijn dossier' ( https://mijndossier.rrn.fgov.be ) kan je er met behulp van uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer uw gegevens in het Rijksregister raadplegen, zien wie de gegevens geraadpleegd heeft gedurende de voorbije 6 maanden en een aantal volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister afhalen.
Indien er in uw Rijksregister eventuele fouten vermeld staan, kan je dit melden aan de dienst bevolking.