Meldingen

Info: Vragen aan de gemeente om actie te ondernemen in bepaalde situaties (zoals bijvoorbeeld een verstopte riolering, een put in de weg of sluikstorten), worden niet beschouwd als klachten maar als meldingen. Gelieve in deze gevallen het vakje ‘klachten’ niet aan te vinken. Defecte straatverlichting kunt u best rechtstreeks melden bij Fluvius, via dit formulier. Met deze meldingskaart kunt u problemen signaleren aan de gemeente. Elke melding wordt met de nodige discretie behandeld. Vul zeker alle verplichte velden in. Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg gegeven. De meldingen worden doorgestuurd naar de bevoegde dienst. Gaat het om een probleem dat door een andere organisatie moet opgelost worden, dan wordt de melding doorgestuurd naar de bevoegde diensten.