medische hulp: dringende

Wat?

Als je moeilijkheden hebt met het betalen van medische kosten en die medisch noodzakelijk zijn, dan kan er onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst gegeven worden door het OCMW.

Voor wie?

Personen zonder wettig verblijf die op het grondgebied van de gemeente verblijven

Wat moet ik meebrengen?

Attest dringende medische hulp.

Meer informatie?

Medimmigrant wil de gezondheidszorg waarborgen voor mensen zonder wettig verblijf:  http://www.medimmigrant.be/