kiezerslijst: stemmen bij volmacht

Wat?

In principe moet elke kiezer persoonlijk zijn stem uitbrengen. Sommige personen kunnen een stem bij volmacht uitbrengen. Het gaat onder andere om zieken, studenten en personen die tijdelijk in het buitenland verblijven. Je moet de volmacht met de nodige bewijsstukken staven (bijvoorbeeld met een doktersattest).

Voor wie?

Voor iedereen met stemplicht die onmogelijk kan gaan stemmen.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart van beide personen.