integratietegemoetkoming voor mindervaliden

Wat?

Dit is een tegemoetkoming die door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in Brussel wordt uitbetaald aan mindervaliden (onder de  65 jaar) die bepaalde handelingen (zoals eten, verplaatsen, wassen, ...) niet (goed) meer kunnen uitvoeren.

Voor wie?

Voor personen met een handicap (jonger dan 65 jaar) bij wie een vermindering of gebrek aan zelfredzaamheid is vastgesteld.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.

Meer informatie?

Hier lees je meer over de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.