inschrijvingstaks voertuigen

Wat?

Personen met een handicap kunnen voor een wagen, bestemd voor hun persoonlijk vervoer, genieten van de vrijstelling op autovoertuigen.

Voor wie?

Voor personen die blind zijn, volledig het gebruik van de bovenste ledematen hebben verloren, lijden aan een blijvende invaliditeit die rechstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50 % bedraagt, oorlogsinvalide zijn en een invaliditeitspensioen krijgen van minstens 50 %.

De vrijstelling geldt enkel voor eigen voertuig dat gedurende een periode van minstens drie jaar als vervoermiddel van de persoon met een handicap dient. Ook voor trage voertuigen ingeschreven bij de Directie voor de Inschrijving van Voertuigen geldt de vrijstelling.

Waar kan ik terecht?

Bij uw BTW-controlekantoor in de buurt. Voor wat betreft de natuurlijke personen in het BTW-controlekantoor bevoegd waaronder de fiscale domicilie ressorteert. In principe de woonplaats in het rijksregister.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart, officieel attest van invaliditeit, bestelbon van de wagen en de identiteit van de verkoper.