info en advies

Wat?

Algemene informatie en advies over allerhande sociale voordelen en tegemoetkomingen: bvb. maximumfactuur, omniostatuut… Ook hulp bij het invullen van aanvraagformulieren

Voor wie?

Alle inwoners van de gemeente

Wat moet ik meebrengen?

Alle nuttige documenten (bvb. identiteitskaart, aanvraagformulier, brieven…)