inenting tegen polio

Wat?

Deze inenting (tegen kinderverlamming) is nog de enige die in België verplicht is.

Voor wie?

Voor kinderen jonger dan achttien maanden.

Wat moet ik meebrengen?

Het inentingsformulier.

Wat zijn de stappen?

Bij de geboorteaangifte kreeg je een attest mee dat door de dokter of bij de raadpleging van Kind en Gezin ingevuld kan worden. Daarop moeten 4 data voorkomen van de inspuitingen. Het document moet ondertekend zijn door de geneesheer. Heb je dit attest niet meer, dan mag de arts ook een eigen document opstellen waaruit de inenting blijkt.
Dit attest moet binnengebracht worden bij onze dienst bevolking zodra de inenting gebeurd is en uiterlijk op het moment dat het kind 18 maand oud is.