identiteitskaart: Kids-ID (kinderen -12 jaar)

Wat?

De Kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan twaalf. De Kids-ID vervangt het witte kaartje dat kinderen nodig hebben om naar het buitenland te gaan en is geldig voor reizen binnen Europa (behalve Litouwen, Bulgarije, Roemenië en Slowakije) en naar enkele niet-Europese landen.

De nieuwe Kids-ID kaart heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Kinderen ouder dan 12j met een geldige kids-id worden niet automatisch opgeroepen voor een E-ID zolang de kids-ID geldig is

Voor wie?

Voor ieder kind jonger dan twaalf jaar.

Hoe aanvragen?

  • Bij de aanvraag moet het kind aanwezig zijn!
  • Het document kan enkel aangevraagd worden door de ouder(s) of de voogd die over het ouderlijk gezag beschikt bij de dienst burgerzaken van de woonplaats van het kind.

Hou voor de aanmaak van de Kids-ID rekening met een periode van één maand alvorens ze afgeleverd kan worden!

Wat moet ik meebrengen?

Een recente pasfoto en 6,40 euro.