huurwaarborg

Wat?

Ondersteuning bij het betalen van de huurwaarborg, waarbij er drie mogelijkheden zijn: 

  • het OCMW levert een waarborgbrief af aan de verhuurder
  • het OCMW doet beroep op de diensten van een bank via de bankwaarborg
  • het OCMW stort het bedrag van de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening

Voor wie?

Inwoners van de gemeente die verhuizen en die moeilijkheden ondervinden bij het betalen van de huurwaarborg. De tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen, de huurprijs, eventuele schuldenlast, enz.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart, kopie huurcontract en alle documenten die nuttig zijn om financiele problemen te staven.