handicap bij Sociale zekerheid: aanvragen herkenning

Wat?

Personen die ten gevolge van een handicap niet in staat zijn om hun levensonderhoud te voorzien, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Voor wie?

Voor iedere inwoner van de gemeente met een handicap.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.