geboorte: buitenland

Wat?

Een Belg wordt in het buitenland geboren.

Wat zijn de stappen?

De akte van geboorte van een Belg in een vreemd land mag worden opgemaakt, hetzij door de plaatselijke overheden, in de vorm die in dat land gebruikelijk is, hetzij door de Belgische diplomatieke of consulaire agenten. Indien in het buitenland de geboorteakte opgemaakt wordt door de plaatselijke overheid, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand in België nazien of het document: een voor eensluidend afschrift is uit de geboorteakte degelijk gelegaliseerd is vertaald is door een beëdigd vertaler naar de taal die volgens de taalwetgevingvoorgeschreven is voor de desbetreffende gemeente of stad.

Als alle formaliteiten vervuld zijn, gaat de ambtenaar van de burgerlijke stand over tot de inschrijving van de geboorteakte in de registers van de burgerlijke stand. Indien de geboorteakte in het buitenland opgemaakt werd door de Belgische diplomatieke of consulaire agenten zenden deze een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de desbetreffende akte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Zodra de geboorteakte overgeschreven werd in de registers van de burgerlijke stand, kan men daar terecht voor eensluidende afschriften en uittreksels van de desbetreffende akte.