feestelijkheden (huwelijksjubilea)

Wat?

Het gemeentebestuur zet koppels in de bloemetjes die 25-50-60-65-70-... jaren gehuwd zijn.

Voor wie?

Voor de huwelijksjubilarissen van de gemeente.

Wat zijn de stappen?

De gemeentelijke diensten nemen tijdig zelf contact op met de jubilarissen.