Elektronische vreemdelingenkaart - eVK

Wat?

Vreemdelingen krijgen een elektronische identiteitskaart (eVK) uitgereikt. Er bestaan twee modellen al naargelang het een EU- of een niet-EU-burger betreft. De eVK is voorzien van een microchip en de daarbijhorende codes.

Met de eVK kan men België vlot verlaten en opnieuw binnenkomen. Zorg er wel voor dat je steeds in het bezit bent van een reisdocument van het land van herkomst, dat is immers verplicht.

De verblijfstitels voor de onderdanen van derde landen (landen die geen lid zijn van de Europese Unie) zijn biometrisch. Bij de aanvraag worden de vingerafdrukken en de handtekening geregistreerd.

Kaarttypes zonder biometrie: E, F, E+, F+, H.
Kaarttypes met biometrie: A, B, C, D.

Voorwaarden?

De geldigheidsduur van een eVK hangt af van het verblijfsrecht en bedraagt maximum 5 jaar. Verlengingen zijn niet mogelijk: wanneer de kaart vervalt, dient men een nieuwe kaart te laten aanmaken.

Indien je in het bezit bent van een verblijfskaart die 5 jaar geldig is (B, C, D, E, E+, F, F+) kan je je vanaf 6 weken voor de vervaldatum aanbieden bij de gemeente voor de aanvraag van de nieuwe kaart. Je wordt hiervoor 2 maanden op voorhand uitgenodigd. Je mag je ook spontaan aanbieden max. 2 maanden voor het vervallen van de verblijfskaart.

Voor kinderen van ouders in het bezit van een B, C, D, E, E+, F of F+ kaart, kan volgende verblijfskaart afgeleverd worden:

  • 0-12 jaar: bewijs van identiteit (wit papieren kaartje) is facultatief.
  • vanaf 12 jaar: vanaf 3 maanden voor de 12de verjaardag kan een elektronische verblijfskaart aangevraagd worden. Kom langs met 1 pasfoto en 19 euro en we vragen de kaart aan. De activatie van deze kaart is pas mogelijk vanaf de dag van de 12de verjaardag.

Procedure?

  • Voor de aanvraag van de verblijfskaart kom je naar de dienst bevolking. Maak vooraf telefonisch een afspraak via de nummers 011 78 91 33.

  • Na ondertekening van het basisdocument in het gemeentehuis, stuurt de dienst  bevolking de aanvraag door naar de firma die instaat voor het aanmaken van de identiteitskaart. Je kan cash of met bancontact betalen.

  • Na twee tot drie weken ontvang je een officiële brief met vermelding van je persoonlijke code (PIN- en PUK-code). Je kaart ligt klaar in het stadhuis en je mag deze gaan afhalen. Ze moet nog enkel geactiveerd worden met je geheime code. Zorg er dus voor dat je de PIN- en PUK-code bij de hand hebt.

  • Als je dringend een eVK nodig hebt, kan je een dringende of zeer dringende spoedprocedure vragen. Bij het indienen van de aanvraag voor 15.00 uur, ontvang je de nieuwe identiteitskaart binnen de twee werkdagen (zeer dringende spoedprocedure) of binnen de drie werkdagen (dringend spoedprocedure). De prijs van een spoedprocedure ligt hoger omdat je het transport van de kaart moet betalen. Voor de e-VK met biometrie is enkel een dringende spoedprocedure mogelijk.

Wanneer je de PIN- EN PUK-code van je electronische vreemdelingenkaart niet ontvangen hebt, kan je bij de dienst bevolking gratis een herafdruk vragen. Als je ze echter niet meer terugvindt nadat  je kaart al geactiveerd is, kan je tegen betaling een duplicaat vragen van je PIN- en PUK-code.

Meebrengen?

Voor de aanvraag van de kaart breng je 1 recente pasfoto met witte achtergrond mee.

Bedrag?

  • Normale procedure zonder biometrie (2 à 3 weken leveringstermijn): 19  euro
  • Normale procedure met biometrie (A,B,C) (2 à 3 weken leveringstermijn): 22,20 euro
  • Spoedprocedure met of zonder biometrie: (3 dagen): 120,60 euro
  • Zeer dringende spoedprocedure zonder biometrie (2 dagen): 187 euro

Meer informatie?

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/home.aspx