echtscheiding

Wat?

De echtscheiding houdt de ontbinding van een huwelijk in en wordt uitgesproken door de rechtbank. De echtscheiding wordt slechts van kracht nadat het beschikkend gedeelte van het vonnis of het arrest uitgesproken door de rechtbank, is overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk werd gesloten. Ook noteert de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand een randmelding naast de akte van huwelijk.

Voor wie?


De ambtenaar van de burgerlijke stand ontvangt het vonnis van de rechtbank en schrijft dit over in de registers. De beide partijen worden verwittigd van de overschrijving.

Wat zijn de stappen?

De rechtbank spreekt de procedure uit. Binnen één maand kunnen alle partijen nog beroep aantekenen. Als geen beroep werd ingediend, stuurt de rechtbank de nodige documenten naar de gemeente waar het huwelijk is voltrokken (het vonnis is in kracht van gewijsde getreden). Bij ontvangst van de echtscheiding van de rechtbank, wordt deze overgeschreven in onze registers en wordt er akte van genomen naast de huwelijksakte, daarna word je eventueel uitgenodigd om je identiteitskaart te wijzigen.