daklozen: opvang

Wat?

Het OCMW kan je helpen met het zoeken van een geschikte verblijfplaats. Dit kan gaan van een tijdelijk verblijf in de noodopvang of in een crisiscentrum tot een permanente oplossing zoals het zoeken van een huurwoning.

Voor wie?

Voor iedereen zonder verblijfplaats en niet in staat is daar zelf voor te zorgen.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart.