Conformiteitsattest

 Wat?

De eigenaar of verhuurder kan de conformiteit van een huurwoning aan de geldende normen laten nagaan en vastleggen in een officiële verklaring. Hierin wordt bevestigt dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is.

Voor wie?

Voor de eigenaars of verhuurders van woningen.

Wat zijn de stappen?

De verhuurder kan een attest aanvragen. Het college van Burgemeester en Schepenen dient zich binnen de 60 dagen uit te spreken aan de hand van een technisch verslag. Indien binnen deze termijn geen uitspraak wordt gedaan wordt de aanvraag impliciet ingewilligd.

Links?

Hier vind je nog meer informatie terug.