BuurtPreventieNetwerk opgericht in Linter

WhatsApp is een programma voor de smartphone waarmee gratis berichten verstuurd kunnen worden naar meerdere personen. De WhatsApp-groepen zijn de extra ogen en oren van politiezone PzLan.
Ook u kunt zich bij deze groepen aansluiten om uw buurt veiliger te maken! In elke deelgemeente gaat trouwens een infoavond door over “het hoe en waarom”.

Zodra u iets verdachts ziet of hoort, zoals vermoedens van inbraak, diefstal of vernieling, kunt u dit eenvoudig via deze WhatsApp-groepen melden nadat u eerst de 101 op de hoogte heeft gebracht. Op die manier is ook iedereen in uw groep direct op de hoogte en kunnen zij de politie helpen door aanwijzingen te sturen na het zien van verdachte personen of voertuigen.

In onze gemeente wordt er gestart met 10 groepen. Een algemeen coördinator fungeert als tussenpersoon tussen het BuurtPreventieNetwerk en de lokale overheid. En elke groep heeft een beheerder die de plaatselijk groep overwaakt. Samen houden zij toezicht op de inkomende berichten, reageren indien nodig en sturen belangrijke meldingen door naar de andere groepen. De politiezone PzLan is eveneens lid van de WhapsApp-groepen om zo snel mogelijk op de hoogte te kunnen zijn van relevante informatie.

Ook u kunt meehelpen om uw buurt veiliger te maken!

Inwoners van Linter die 16 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van een smartphone kunnen zich aansluiten. Maakt u dagelijks een wandeling? Bent u vertrouwd met de mensen die in uw buurt wonen? Of bent u iemand die beroepsmatig in onze gemeente veel op straat te vinden is? Dan bent u de geknipte persoon om zich aan te sluiten bij één van de WhatsApp-groepen. Want des te meer ogen en oren op straat, des te groter de pakkans!

Bekijk hier het huishoudelijk reglement.

INSCHRIJVINGSFORMULIER BUURTPREVENTIENETWERK LINTER

Meer informatie bij Patrick Poffé via het mailadres: buurtpreventie@linter.be