budgetbeheer

Wat?

De maatschappelijk werker beheert de inkomsten van de hulpvrager die een leefgeld krijgt om zijn dagelijkse kosten zoals voeding, kledij en verzorging te betalen. Via de rekening budgetbeheer worden rekeningen en schulden afbetaald, in overleg met alle betrokken partijen.

Voor wie?

Voor personen met zware financiële problemen of budgetproblemen.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart, documenten inzake inkomsten, documenten inzake uitgaven, alle documenten die nuttig zijn om de financiële problemen te staven.