briefwisseling: in- en uitgaand

Wat?

Iedereen die het gemeentebestuur per brief wil bereiken, richt zijn schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen, Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter.

Voor wie?

Voor iedere inwoner van de gemeente.