bevolkingsregisters: ambtshalve schrapping

Wat?

Ambtshalve schrapping uit de bevolkingsregisters.

Voor wie?

Voor iedere inwoner die, na uitgebreid onderzoek, niet meer in de gemeente wordt aangetroffen en waarvan geen nieuwe verblijfplaats is gekend, kan het college van burgemeester en schepenen deze ambtshalve schrappen uit de bevolkingsregisters.

Wat zijn de stappen?

De wijkagent maakt een verslag op en maakt dit over aan de dienst bevolking. Wanneer er nieuwe inwoners op het adres ingeschreven zijn, en er geen nieuw adres gekend is, zal het college van burgemeester en schepenen een beslissing nemen tot ambtshalve schrapping. Indien er nog geen nieuwe inwoners op het adres ingeschreven zijn loopt het onderzoek enkele maanden.