Bestrijding van kraaiachtigen en spreeuw

Wat?

De bestrijding van de zwarte kraai, ekster, kauw, gaai of spreeuw is enkel geoorloofd wanneer andere middelen om het probleem op te lossen gefaald hebben. Met andere woorden, bestrijding is de enige manier om belangrijke schade aan professionele gewassen te voorkomen.

De bestrijding moet schriftelijk worden gemeld aan de burgemeester en aan de Provinciale Dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), dit moet gebeuren aan de hand van dit modelformulier. 

Voor wie?

Enkel de eigenaar, huurder, exploitant of grondgebruiker van het terrein mag bestrijden.

Meer informatie?

Lees alles over de bestrijding van kraaiachtigen op deze pagina.