asielzoekers

Wat?

De kandidaat-vluchteling wordt toegewezen aan een lokaal opvanginitiatief (LOI) waarbij hij of zij uitsluitend materiële hulp krijgt.

Voor wie?

Voor kandidaten-politiek-vluchteling die naar het OCMW Linter doorverwezen worden door Fedasil (federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers)

Wat moet ik meebrengen?

Documenten inzake verblijf en/of toewijzing, huurcontract,…

Meer informatie?

De website van het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers: http://www.fedasil.be/