Woordje uitleg van de directeur

Van harte welkom op de website van onze
gemeentelijke basisschool  'De zandloper'

Tijdens het schooljaar maken we met z'n allen een prachtige, kleurrijke reis doorheen de ontplooiing van onze hele persoonlijkheid, zowel op vlak van verstand en hart, van verlangen en streven, van geest en lichaam.

Onze school is een school die werkt vanuit traditie… met visie op de toekomst .

We vertrekken vanuit de basiswaarden zoals respect, zorgzaamheid, betrokkenheid, zelfstandigheid, het opnemen van verantwoordelijkheden, het evenwichtig uitgroeien van de persoonlijkheid van ieder kind. Vandaaruit leren de kinderen op een verantwoorde, gezonde manier omgaan met de techniek, de toenemende kennis en wetenschap. Ze besteden vooral aandacht aan de meerwaarde die dit alles aan het leven van de mens kan geven.

Een school met een warm kloppend hart en bruisende activiteit .

We willen elk kind omringen met brede zorg. We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat waarbij kinderen actief betrokken worden in het leren en opbouwen van kennis, inzichten en vaardigheden vanuit een positieve ingesteldheid.

Een school die een heel eigen sfeer uitstraalt van vriendschappelijke omgang .

Kinderen mogen zich thuisvoelen. Op basis van wederzijds respect groeit een sfeer waar gevoelens geuit en beleefd mogen worden, waar leerlingen leren samenwerken en openstaan voor wat anderen weten, denken, voelen, verwachten. Zo kan er een klimaat ontstaan waarbinnen het kind kan uitgroeien tot een volwaardig mens.

Een school in het hart van Linter.

Ieder kind krijgt op school de ruimte om creatief zijn wereld te verkennen, te beleven en er vorm aan te geven. Creativiteit en kritische zin moeten in harmonie samengaan met de klasgroep, de onmiddellijke omgeving en de maatschappij.

Natuurlijk kunt u het beste zelf de sfeer en eigenheid van onze school komen proeven om er u een beter beeld van te vormen. Daarom nodigen wij u van harte uit om nog wat verder te surfen op onze website en, wat eigenlijk nog beter is, ons een bezoek te brengen op onze school. We leiden u graag even rond.

Vriendelijke groeten en tot ziens,

K. Mombaerts, directeur.