Schooluren-Vakantie-Studiedagen-vrije dagen

Schooluren

De lessen beginnen 's morgens om 8.40 uur en eindigen 's middags om 12.15 uur.

's Namiddags hervatten we om 13.30 uur en eindigen om 15.25 uur.

Verlofdagen

Eerste trimester

Herfstvakantie: 01/11/2021 tot en met 07/11/2021

Kerstvakantie: 27/12/2021 tot en met 09/01/2022

Wapenstilstand: donderdag 11/11/2021

Pedagogische studiedag: woensdag 22/09/2021

Vrije dag(en): vrijdag 08/10/2021

Facultatieve namiddag: vrijdag 24/12/2021

 

Tweede trimester

Krokusvakantie: 28/02/2022 tot en met 06/03/2022

Paasvakantie: 04/04/2022 tot en met 18/04/2022 (Paasmaandag 18/04/2022)

Pedagogische studiedag:vrijdag 25/03/2022

Facultatieve voormiddag: woensdag 02/02/2022 

 

Derde trimester

Hemelvaart: 26/05/2022 tot en met 27/05/2022

Pinkstermaandag: maandag 06/06/2022

Facultatieve voormiddag: woensdag 25/05/2022

 

Pedagogische studiedagen

Woensdag 22 september 2021

Maandag 25 maart 2022