Schooluren-Vakantie-Studiedagen-vrije dagen

Schooluren

De lessen beginnen 's morgens om 8.40 uur en eindigen 's middags om 12.15 uur.

's Namiddags hervatten we om 13.30 uur en eindigen om 15.25 uur.

Verlofdagen

Eerste trimester

Herfstvakantie van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020

Lokale verlofdag: maandag 12 oktober 2020

Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020 

Kerstvakantie van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Tweede trimester

Krokusvakantie van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021

Lokale verlofdag: vrijdag 12 maart 2021

Paasvakantie van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021

Derde trimester

Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021

Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021

Pedagogische studiedagen

Woensdag 30 september 2020

Maandag 25 januari 2021