Kinderopvang

Opvang school Wommersom: Tel. 016/814650.

Verantwoordelijke : Mevr. BUTTIENS Elke.  Tel. 011/784410.

- Voor- en naschoolse opvang: van 7 u. 's morgens; 's avonds tot 18.30 uur.

- Woensdagnamiddag tot 18.30 uur.

- Op schoolvrije dagen, pedagogische studiedagen: vanaf 7 uur tot 18.30 uur.

Kinderclub UKKEPUK te Neerlinter: Tel. 011/784410.

- Schoolvakanties: vanaf 6.30 uur tot 18.30 uur.

Om alles naar wens te laten verlopen vragen wij u om de directie van de school of de verantwoordelijke voor de kinderopvang tijdig op de hoogte te  brengen indien u opvang voor uw kind wenst. Betalingen gebeuren via domiciliering, te regelen via de verantwoordelijke van de kinderopvang. De opvang zal gesloten zijn op feestdagen, brugdagen en de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar.