signaleren van werken en plaatsen van verkeersbelemmeringen

Wat?

Onder inname openbare weg wordt verstaan dat u iets op de openbare weg of het voetpad zet. Dit kan gaan om een verhuis, plaatsen van een stelling, plaatsen container, wegenwerken, privé werken,...

Aanvraag termijn:

(Laattijdige aanvragen zullen geweigerd worden.)

Inname openbaar domein voor een periode tot 7 dagen: 3 dagen voor de inname van het openbare domein.

Inname openbaar domein voor een periode van 7 dagen tot 4 weken: 14 dagen voor de inname van het openbaar domein

Alle andere innamen openbaar domein : 4 weken voor de inname van het openbare domein.

Innamen openbaar domein en werken met wegomlegging: 3 maanden voor de werkzaamhedenAanvraagformulier:

Download de aanvraag voor het signaleren van werken en plaatsen van verkeersbelemmeringen op de openbare weg als Word-document, hier.

Opgelet bij het plaatsen van verkeersbelemmeringen op de openbare weg op gewestwegen (Sint-Truidense Steenweg, Landenstraat en Geldenakenstraat): hiervoor moet een retributie betaald worden. De aanvrager neemt vooraf best contact op met de districtschef of zijn afgevaardigde te AARSCHOT, tel 016 61 86 40.

Gelieve het formulier volledig ingevuld terug te mailen naar: pz.getevallei.vergunningen@police.belgium.eu