Woonkwaliteit

Om het recht op kwaliteitsvol wonen voor iedereen te kunnen waarmaken, zijn in de Vlaamse Wooncode een aantal kwaliteitsnormen vastgelegd waaraan iedere woning moet voldoen. Dit decreet bevat nieuwe instrumenten om de woonkwaliteit, de woonomgeving, de woonzekerheid en de betaalbaarheid te verbeteren. De Vlaamse Wooncode kan worden beschouwd als de grondwet voor het woonbeleid in Vlaanderen en kan je hier nalezen. Kan je het bestand niet openen? Hier vind je een gratis programma om .pdf bestanden te openen.

Wil je nog meer informatie over wonen & bouwen, dan kan je op deze site terecht.

Je kan met je vragen over woonkwaliteit ook terecht bij de woondeskundigen van Beter Wonen aan de Gete op het wooninfopunt op maandag- en vrijdagvoormiddag in het gemeentehuis.