Verkavelen van grond

Wat?

Verkavelen is het vrijwillig verdelen in twee of meer kavels van een stuk grond om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan 9 jaar, een erfpacht of een opstalrecht te vestigen of één van deze overdrachtsvormen aan te bieden. Wie een perceel grond verdeelt in twee of meerdere kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden, is verplicht een verkavelingsvergunning aan te vragen.
Een verkavelingsvergunning kan eveneens worden aangevraagd en verleend met het oog op de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.

Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen.

Wat moet ik meebrengen?

De samenstelling van het dossier gebeurt door een deskundige (architect, landmeter)

Wat zijn de stappen?

Het dossier wordt ingediend bij de dienst ruimtelijke ordening. Bij volledigheid van het dossier wordt een ontvangstbewijs opgemaakt. De aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. De aanvraag wordt voor advies overgemaakt aan het agentschap Ruimtelijke Ordening. Na het advies neemt het schepencollege een beslissing.

Wat zijn de kosten?

Voor een verkavelingsvergunning betaal je 50 euro. De kosten voor de aangetekende zendingen voor het openbaar onderzoek worden eveneens doorgerekend aan de aanvrager.