Stedenbouwkundige vergunning

Wat?

Voor het bouwen,verbouwen of herbouwen van een onroerend goed is er meestal een stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwvergunning genoemd) vereist. Ook voor het plaatsen van verplaatsbare inrichtingen, ontbossen, wijzigen reliëf, vellen hoogstammige bomen, aanleg opslagruimte schroot en gebruikte voertuigen is een vergunning nodig.

Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moet gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepen, en moet ingediend worden bij de Dienst Ruimtelijke Ordening.

Wat moet ik meebrengen?

Naargelang de aanvraag is de medewerking van een architect vereist. De architect staat in voor de samenstelling van het dossier. Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning bestaat uit een aanvraagformulier, foto's, plannen. Het aantal exemplaren en bijkomende documenten die moeten worden ingediend, wordt afgesproken met de stedenbouwkundig ambtenaar.

Meer informatie?

Op de site ruimtelijke ordening in Vlaanderen vind je alle informatie en de benodigde formulieren inzake stedenbouwkundige vergunningen terug.