Stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een informatief uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag ingediend werd. In de authentieke akte wordt de verklaring van de verkrijger opgenomen dat hij een stedenbouwkundig uittreksel heeft ontvangen, dat ten hoogste één jaar voor het verlijden van de authentiek akte werd verleend.

Hoe?

Stedenbouwkundig uittreksel kunt u :

·         schriftelijk aanvragen al dan niet aangetekend

·         per e-mail aanvragen via omgevingsloket@linter.be

Deze uittreksels verkrijgt u binnen de drie weken na aanvraag.

OPGELET! gelieve steeds uw ondernemingsnummer te vermelden!

Wat zijn de kosten?

De kostprijs voor het afleveren van een stedenbouwkundig uittreksel bedraagt € 100.

Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken 

Het is niet nodig op voorhand te betalen. De hieraan verbonden kosten worden bij middel van een factuur overgemaakt door de gemeentelijke financiële dienst.