Provinciegouverneur coördineert de wateroverlast in Vlaams-Brabant

“De situatie in onze provincie is ernstig, vooral in het oostelijk deel van de provincie en ten noorden van Brussel.  Een correcte monitoring en opvolging is dan echt noodzakelijk.  Op verschillende plaatsen in de provincie staan een aantal huizen onder water, hiervoor werden zandzakjes voorzien.  Er werden enkele bewoners geëvacueerd, maar geen volledige straten of wijken.  Voor straten die onder water staan zorgde de lokale politie voor de nodige omleidingen,” zegt Gouverneur Jan Spooren.

De waterstanden van de Kleine en Grote Gete,  de Begijnenbeek, de Winge, de Velpe en de Vunt zijn allemaal zorgwekkend en de wachtbekkens zijn verzadigd. De situatie wordt nauwlettend uur per uur gemonitord binnen de Provinciale crisiscel en er is een nauw contact met de lokale besturen en de noodplanambtenaren. Deze avond bekijken we de hele situatie opnieuw want er wordt gevreesd dat door de aanhoudende regen de situatie nog kan verslechteren.  Vooral Diest, Tienen en Hoegaarden worden nauwlettend in het oog gehouden. 

Ook op andere plaatsen binnen het land heeft de hevige regenval ernstige gevolgen. De federale fase werd ten gevolge hiervan afgekondigd.
 

Binnen Vlaams-Brabant doet de gouverneur een oproep aan niet getroffen gemeenten om  zandzakjes ter beschikking te stellen. Ook de provincie Oost-Vlaanderen stelt zandzakjes ter beschikking en vanaf morgen kunnen we beschikken over waterpompen en manschappen vanuit Oost-Vlaanderen.

Vandaag, deze avond en vannacht zal de situatie nauwlettend door de gouverneur en zijn diensten opgevolgd worden.  Morgen zal hij een terreinbezoek brengen aan verschillende getroffen gemeentes in de provincie.

“Ik wil alvast alle hulpdiensten, lokale besturen en burgers bedanken voor het geleverde werk en hen nog veel moed wensen de komende uren, deze zullen heel cruciaal worden,” zegt gouverneur Jan Spooren.