Permanent onttrekkingsverbod uit ecologisch kwetsbare waterlopen

 

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet. Indien er onttrekkingen plaatsvinden heeft dit logischerwijze meteen een grote impact. Daarom werd door de provinciegouverneurs van Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant voor de kwetsbare waterlopen op hun grondgebied een permanent onttrekkingsverbod ingesteld. In Oost-Vlaanderen geldt een zomer captatieverbod voor deze waterlopen (tussen 1/04 en 31/10). Deze onttrekkingsverboden zijn noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren. Voor onder meer zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad is dit cruciaal.

Waar er welk type onttrekkingsverbod geldt, kunt u raadplegen in het e-loket www.wateronttrekking.be of op de kaart met onttrekkingszones. Deze kaarten geven de actuele onttrekkingsverboden aan. Vanaf 1 januari 2022 zullen de ingestelde verboden zichtbaar worden op deze kaart. Wanneer er in de zomerperiodes extra onttrekkingsverboden ingesteld worden zal de kaart meteen geactualiseerd worden.

In een aantal specifieke situaties zijn onttrekkingen daar bij uitzondering toch toegelaten:

  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is;
  • Door de bevoegde waterloopbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die ervoor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer een minimale hoogte van de waterkolom van 30 cm verzekerd wordt.