poetsdienst

Wat?

De poetsdienst is bedoeld voor bejaarden, zieken en gehandicapten, die omwille van lichamelijke en/of psychische moeilijkheden of beperkingen het wekelijks onderhoud van hun woning niet meer aankunnen. Deze hulp is beperkt tot het gewone wekelijkse onderhoud van het bewoonde gedeelte van de woning.

Wat moet ik meebrengen?

  • bewijsstukken van alle inkomsten ( pensioenstrookjes of bankrekeninguittreksels.
  • bewijsstukken van eventuele andere uitkeringen zoals invaliditeit)…
  • bewijsstukken van alle inkomsten van al de personen met wie men samenwoont.
  • de laatst ontvangen berekeningsnota van belastingen van aanvrager en van al de personen met wie men samenwoont
  • een kleefbriefje van het ziekenfonds

Een huisbezoek door iemand van het OCMW is steeds mogelijk.