gezinszorg

De dienst Gezinszorg wil graag: persoonsverzorging en huishoudelijke hulp naast algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding aanbieden aan bejaarde cliënten zodat zij langer in hun vertrouwde leefomgeving kunnen blijven op een comfortabele en menswaardige manier.Bij gezinnen kunnen in crisissituaties noodzakelijke huishoudelijke taken overgenomen worden. Het is de bedoeling dat de gezinnen op lange termijn terug alleen verder kunnen. De rol van de verzorgende beperkt zich hier tot ondersteunen en begeleiden. Vanuit de sociale dienst van het OCMW gebeurd er een doorverwijzing naar de geschikte instantie. 

Wat doet de verzorg(st)er?

 • koken
 • boodschappen doen
 • schoonmaken van de woning
 • wassen en strijken
 • naaien en verstelwerk
 • naar ziekenfonds, post of bank gaan
 • helpen met dagelijks toilet, bad of douche
 • lichaamsverzorging (haarkappen, manicure, pedicure)
 • samen zoeken naar een zinvolle tijdsbesteding
 • begeleiding, opvang en verzorging van de kinderen
 • ...